سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
mp3 player شوکر

طریق یار

انتصابات جدید در دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر عبدالله جاسبی در احکام جداگانه ای تعدادی از مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی را در سمت خود ابقا و یا منصوب کرد.

احکام صادر شده از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به شرح ذیل است :
دکتر احمد فیروزان/ رئیس واحد پزشکی تهران
دکتر جعفر حسینچی/ معاون آموزشی دانشگاه
عبدالمجید اکبری/ رئیس اداره حفاظت ساختمانها و تأسیسات سازمان مرکزی
نصراله اسکندری/ معاون پشتیبانی باشگاه پژوهشگران جوان
دکتر بهروز دانشیان/ رئیس واحد لاهیجان
مقصود کفشنوچی/ رئیس واحد مراغه
فرهاد نظری هریس/ رئیس واحد هریس
بهنام آزادی/ مسئول راه اندازی مرکز آموزش علوم و تحقیقات اردبیل
صمد قائم پناه/ رئیس مرکز آموزش آوج زیر نظر واحد تاکستان
یونس شهنوازی/ رئیس شورای معاونین دانشجویی منطقه چهارده دانشگاه
نادر پور ارشد/ عضو کمیته انتصابات منطقه چهار دانشگاه
مهران عباسی انارکی/ عضو هیئت مدیره کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر کرم علیرضایی/ رئیس واحد دهلران
رحمت اله زرگری/ رئیس مرکز آموزش جوشقان قالی زیر نظر واحد کاشان
ابوالفضل داودی رکن آبادی/ نماینده دکتر جاسبی در هیأت نظارت تشکلهای دانشجویی استان یزد
هدایت اله امیری/ نماینده دکتر جاسبی در هیأت نظارت تشکلهای دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد
حمیدرضا امیدان/ نماینده دکتر جاسبی در هیأت نظارت تشکلهای دانشجویی واحد تهران جنوب
محمد مهدی فروغی/ رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان کرمان
همچنین دکتر عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از زحمات دکتر سید حجت مهدوی سعیدی رئیس سابق واحد لاهیجان و دکتر علیرضا حسین پور سنبلی رئیس سابق واحد مراغه تقدیر و تشکر کرد.

بازتاب آنلاین 


ارسال شده در توسط صادق احمدی