سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
نبرد ایران و اسرائیل

طریق یار

انتصابات جدید در دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر عبدالله جاسبی در احکام جداگانه ای تعدادی از مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی را در سمت خود ابقا و یا منصوب کرد.

احکام صادر شده از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به شرح ذیل است :
دکتر احمد فیروزان/ رئیس واحد پزشکی تهران
دکتر جعفر حسینچی/ معاون آموزشی دانشگاه
عبدالمجید اکبری/ رئیس اداره حفاظت ساختمانها و تأسیسات سازمان مرکزی
نصراله اسکندری/ معاون پشتیبانی باشگاه پژوهشگران جوان
دکتر بهروز دانشیان/ رئیس واحد لاهیجان
مقصود کفشنوچی/ رئیس واحد مراغه
فرهاد نظری هریس/ رئیس واحد هریس
بهنام آزادی/ مسئول راه اندازی مرکز آموزش علوم و تحقیقات اردبیل
صمد قائم پناه/ رئیس مرکز آموزش آوج زیر نظر واحد تاکستان
یونس شهنوازی/ رئیس شورای معاونین دانشجویی منطقه چهارده دانشگاه
نادر پور ارشد/ عضو کمیته انتصابات منطقه چهار دانشگاه
مهران عباسی انارکی/ عضو هیئت مدیره کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر کرم علیرضایی/ رئیس واحد دهلران
رحمت اله زرگری/ رئیس مرکز آموزش جوشقان قالی زیر نظر واحد کاشان
ابوالفضل داودی رکن آبادی/ نماینده دکتر جاسبی در هیأت نظارت تشکلهای دانشجویی استان یزد
هدایت اله امیری/ نماینده دکتر جاسبی در هیأت نظارت تشکلهای دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد
حمیدرضا امیدان/ نماینده دکتر جاسبی در هیأت نظارت تشکلهای دانشجویی واحد تهران جنوب
محمد مهدی فروغی/ رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان کرمان
همچنین دکتر عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از زحمات دکتر سید حجت مهدوی سعیدی رئیس سابق واحد لاهیجان و دکتر علیرضا حسین پور سنبلی رئیس سابق واحد مراغه تقدیر و تشکر کرد.

بازتاب آنلاین 


ارسال شده در توسط صادق احمدی